project

Project: Game verslaving

Dennis zou, voor zijn opleiding, een presentatie houden over game verslaving. Deze presentatie was onderdeel van zijn eindexamen. En of…

10

Ineens wilde ik dit mini-project doen. Maak 10 foto's binnen 10 meter. Ik heb deze 10 foto's gemaakt in onze…